Diidealkan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Diidealkan adalah:

Disesuaikan, Diselaraskan, Diimbangkan, Disepadankan, Dipatutkan, Dipadankan.

loading...