Dibentuk

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Dibentuk adalah:

Dibuat, Didirikan, Dilengkungkan, Dijadikan, Digalang, Dibimbing, Diarahkan, Disusun, Dilatih, Dibangun, Dibengkokkan, Diikat, Dibina, Ditakhlikkan, Diformat, Ditata, Dijalin, Dicetak, Diciptakan, Diselaraskan, Ditempa, Ditegakkan, Diacu, Disesuaikan, Diadakan, Diatur, Diajarkan, Dihias, Direka Cipta, Dimunculkan, Dirias, Diwujudkan, Dirupakan, Dihasilkan, Menubuhkan, Dikreasikan.

loading...