Persemedian

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Persemedian adalah:

Persemadian, Pertapaan, 
Suluk, Pertarakan, Pengasingan Diri.

loading...