Moral

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Moral adalah:

Akhlak, Budi Pekerti, Pekerti, Susila, Tata Susila, Adab, Amanat, Etiket, Kelakuan, Pandangan Hidup, Mental, Perangai, Pelajaran, Pesan, Ajaran, Sila, Watak, Tabiat, Tata Krama.

loading...