Dipadu

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Dipadu adalah:

Dilebur, Digabungkan, Disatukan, Dikumpulkan, Dibandingkan, Disesuaikan, Diserasikan, Dipadankan, Dicocokkan, Diikat, Diharmoniskan.

loading...