Dibeberkan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Dibeberkan adalah:

Dibuka, Diuraikan, Dibentang, Dibongkar, Dibocorkan, Dihamparkan, Digambarkan, Diungkapkan, Disingkapkan.

loading...