Berimplikasi

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Berimplikasi adalah:

Berketerlibatan, Berketerkaitan, Bersangkutan.

loading...