Titik Awal

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Titik Awal adalah:

Titik Permulaan, Titik Tumpu.


loading...