Menumpukan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Menumpukan adalah:

Memijakkan, Menjejakkan, Menapakkan, Mendasarkan, Menyandarkan, Mengacukan, Merujukkan, Memusatkan, Memfokuskan, Mencurahkan, Mengerahkan, Menolak, Menampik, Menyangkutkan.

loading...