Hampir-Hampir

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Hampir-Hampir adalah:
  1. Cemas.
  2. Hampir Saja, Kurang Sedikit.


loading...