Dibenturkan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Dibenturkan adalah:

Dibentrokkan, Ditarungkan, Ditabrakkan, Dihantamkan, Ditumbukkan, Ditubrukkan, Disampukkan, Diantukkan, Disabungkan.

loading...