Penolakan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Penolakan adalah:

Penentangan, Penampikan, Penyangkalan, Pengingkaran, Perlawanan, Penghindaran, Penangkisan, Tangkisan, Keberatan, Protes, Nafi, Resistansi, Antipati, Negasi.

loading...