Pemberian

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Pemberian adalah:

Anugerah, Bantuan, Balasan, Berkah, Bonus, Bingkisan, Dana, Donasi, Derma, Dorongan, Ganjaran, Fitrah, Hadiah, Imbalan, Hibah, Infak, Karunia, Kado, Kiriman, Mahar, Kontribusi, Pasokan, Maskawin, Pelimpahan, Pengalihan, Pembagian, Pengiriman, Persembahan, Penyerahan, Pertolongan, Persen, Sedekah, Subsidi, Sokongan, Sumbangan, Upah, Tip, Wakaf, Pembekalan, Penganugerahan, Pembubuhan, Zakat, Cendera Mata, Sagu Hati.

loading...