Pandangan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Pandangan adalah:

Paham, Pemikiran, Pantauan, Pendapat, Pengetahuan, Pendirian, Pikiran, Perasaan, Pemandangan, Penglihatan, Pertimbangan, Adicita, Ajaran, Amatan, Aliran, Etik, Fikrah, Falsafah, Filsafat, Haluan, Kultur, Ideologi, Nilai, Opini, Norma, Prinsip, Suara, Sentimen, Tatapan, Tinjauan, Tilikan, Wawasan, Citra, Anggapan, Gagasan, Reaksi, Kesan, Sambutan, Sikap, Sangkaan, Tilap, Ulasan, Rukyat, Isme, Visi.

loading...