Menyatakan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Menyatakan adalah:

Menerangkan, Menjelaskan, Memperlihatkan, Menunjukkan, Menandakan, Mengatakan, Mengemukakan, Melahirkan, Mempermaklumkan, Melaporkan, Memaklumkan, Memaklumatkan, Membentangkan, Membuktikan, Memberitahukan, Memerikan, Mendeklarasikan, Memproklamasikan, Mengetengahkan, Mengungkapkan, Mengumumkan, Mengutarakan, Mengusulkan, Menyampaikan, Membahasakan, Menyarankan, Mengekspresikan, Membayankan, Menghamparkan, Mengklaim, Mengeluarkan, Melafalkan, Melontarkan, Melantaskan, Memadahkan, Mengesahkan, Merujuk, Menyalurkan, Menakrifkan, Menyuarakan, Menampakkan, Menebalkan, Mengucapkan, Menuturkan, Mengujarkan, Memasyhurkan, Memanifestasikan, Menamakan.

loading...