Menggantikan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Menggantikan adalah:

Memutasikan, Mengambil Alih, Mewakilkan, Mewakili, Oper.

loading...