Lega

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Lega adalah:

Luas, Lapang, Kosong, Senggang, Bahagia, Gembira, Ceria, Girang, Plong, Pada, Puas, Senang, Riang, Leluasa, Lengang, Anggal, Longgar, Luang, Lowong, Aman, Selesa, Bebas, Tenteram, Sejuk, Berangin.

loading...