Kesalahan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Kesalahan adalah:

Kecurangan, Kekeliruan, Kejahatan, Kekhilafan, Kelengahan, Kelalaian, Kelicikan, Keluputan, Kelupaan, Kenakalan, Kesilapan, Kesesatan, Kecacatan, Kealpaan, Kegalatan, Pelanggaran, Penyimpangan, Penyelewengan, Aib, Dosa.

loading...