Kecerdasan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Kecerdasan adalah:

Kepintaran, Kepandaian, Kecerdikan, Kecendekiaan, Kemahiran, Kecepatan, Kemampuan, Kecakapan, Intelek.

loading...