Dipandu

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Dipandu adalah:

Dibawa, Dipimpin, Dibimbing, Diarahkan, Diarak, Dituntun, Dikawal, Diketuai, Disuluh.

loading...