Dikucilkan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Dikucilkan adalah:

Diasingkan, Dibuang, Ditinggalkan, Dibiarkan, Dipisahkan, Dikeluarkan, Disendirikan, Dipencilkan, Dilainkan, Diisolasi.

Loading...