Dikucil

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Dikucil adalah:

Dibuang, Ditinggalkan, Dibiarkan, Dikeluarkan, Dipencilkan, Diasingkan, Dipisahkan, Disendirikan, Diisolasi.

loading...