Diabsahkan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Diabsahkan adalah:

Disahkan, Ditetapkan, Diluluskan, Dibuktikan, Disetujui, Dibenarkan, Diperteguhkan, Dikabulkan, Dikuatkan, Diizinkan, Disungguhkan, Diyakinkan, Dimakbulkan, Diisbatkan, Diratifikasi, Diiktiraf, Dilegalisasi, Dilegalkan.

loading...