Bertopang

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Bertopang adalah:

Bertengkar, Berbantah, Beradu Mulut, Berdebat, Bercekcok, Berpijak, Bersendel, Bersandar, Bersendeng, Bertumpu, Bertarung, Beranggar Lidah, Bercaran, Bergaduh, Berdasar, Dibantah, Ditegah, Bertumpu, Disokong, Ditunjang, Disangga, Melamun, Bermalas-Malas.

loading...