Bersobok

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Bersobok adalah:

Bertemu, Berjumpa, Bersua, Berpapasan, Bersongsong.

loading...