Bersalahan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Bersalahan adalah:

Berlainan, Berbeda, Berlawanan, Berselisih, Bertentangan, Berbantah, Bercekcok, Berdebat, Paradoksal, Kontradiktif, Bertarung, Bertengking, Bertekak, Perang Mulut, Beranggar Lidah, Bertengkar Mulut.

loading...