Berpegangan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Berpegangan adalah:

Berangkulan, Bergandengan, Berdampingan, Berjabatan, Bertaut, Berkolaborasi, Berhaluan, Bahu-Membahu, Sandar-Menyandar, Bersama-Sama, Bersandingan Bahu, Gotong-Royong, Tolong-Menolong, Bekerja Sama, Bantu-Membantu, Saling Memegang, Saling Berpegang.

loading...