Berbuat

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Berbuat adalah:

Bertingkah, Beraksi, Berlaku, Bekerja, Bertindak, Berulah, Mengerjakan, Melakukan, Mengamalkan.

loading...