Menyamakan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Menyamakan adalah:

Menyepertikan, Memadukan, Membandingkan, Menjajarkan, Menyetarafkan, Mengumpamakan, Menyerupakan, Mengibaratkan, Menyelaraskan, Mencocokkan, Meratakan, Menganalogikan, Membakukan, Membetulkan, Mengimbangkan, Mendatarkan, Menyeimbangkan, Menyejajarkan, Menyepadankan, Memadankan, Menyeragamkan, Menyinkronkan, Merepang, menyesuaikan, menala, Menepatkan, menyetarakan, Menyetimbangkan, Menolok, Memepatkan, Banding.

Loading...