Orisinal

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Orisinal adalah:

Orisinil, Asli, Otentik, Tulen, Bersih, Sah, Sejati, Betul.

Loading...